Šifry

Šifra číslo 1

Řešení: Pokud uvážíme, že myš nevidí přes šedá políčka a půjde vždy k nejbližšímu sýru, který vidí, její cesta nám vykreslí slovo CAS, které je řešením.

Šifra číslo 2

Řešení: Pokud si před jednotlivé řádky tabulky napíšeme slova vysoký (horní řádek), střední a nízký (spodní řádek) a pak vybarvíme ta políčka která spojení existují (jako například vysoký roštěnec, střední rod a nízký tlak), vybarvená políčka nám dají slovo HOP, které je řešením.

Šifra číslo 3

Řešení: U šifry je potřeba si povšimnout podezřele častý počet výskytů „on“ a „of“ v textu. Pak už stačí přepsat každé „on“ na čárku a každé „of“ na tečku a každý řádek textu nám dá jedno písmeno v Morseovce. Řešením je slovo PISTOLE.

Šifra číslo 4

Řešení: Pokud si na šachovnici, kde řádku jsou označeny od jedné do osmi (řádek jedna je ten nejspodnější) a sloupce písmeny od A do H (sloupec A je ten nejvíc vlevo) vepíšeme abecedu kolikrát se vejde (začínáme vlevo nahoře – pole písmenem A a končíme vpravo dole písmenem L) a pak čteme jednotlivá písmenka na takové šachovnici dostaneme tajenku: JEZDCOVA PROCHAZKA.

Šifra číslo 5

Řešení: Zde stačilo přepsat jednotlivé šestice velkých a malých teček pomocí Bailova písma zjevila se normální osmisměrka, která po vyškrtnutí všech slova dala řešení CESTOVANI CASEM.

Šifra číslo 6

Řešení: Pokud každou čtveřici písmen čteme v pořadí jak ji protne houslový klíč (2 – 4 – 1 – 3) dostáváme tajenku: POZDVIŽENÍ V POMPEJÍCH

Šifra číslo 7

Řešení: Zde stačilo spočítat jak dlouho trvala každá válka, což dalo posloupnost čísel 4 – 9 – 19 – 3 – 15 – 22 – 5 – 18 – 25, která přepsaná jako očíslovaná abeceda dává tajenku: DISCOVERY

Šifra číslo 8

Řešení: každá trojice obrázků asociuje jedno slovo:

kormidelní kolo + pádlo + plachta = loď

elektrárna + konvice + voda = pára

uhlí + kola + koleje= (parní) lokomotiva

a znovu: loď + pára + (parní) lokomotiva = PARNÍ STROJ

Šifra číslo 9

Řešení: zde stačí každou skupinu písmen doplnit na smysluplné slovo jedním z písmen I, X nebo V. Pak každý řádek dá jedno římské číslo (například první řádek je oXid jeV bIos), která po nahrazení písmeny podle očíslované abecedy dají tajenku PENIZE.

Šifra číslo 10

Řešení: Pokud každou rozsvícenou žárovku nahradíme číslicí 1 a každou zhasnutou 0. Dostaneme sekvence čísel 21 – 18 – 25 – 3 – 8 – 12 – 15 – 22 – 1 – 3 a  3 – 1 – 19 – 20 – 9 – 3 v dvojkové soustavě, které po nahrazení písmeny podle očíslované abecedy dají řešení: URYCHLOVAC CASTIC